Nghiên cứu dựa trên các phần mềm hỗ trợ Hosting hiện nay, LiteSpeed là webserver đang có hiệu suất tốt nhất về tốc độ tải trang và lẫn hiệu năng xử lý tài nguyên máy chủ. . Được coi là…