Viêm xoang là một bệnh có thể không được chẩn đoán trong một thời gian dài, điều này ngăn cản điều trị hiệu quả của nó. Người bệnh thường nghĩ rằng sổ mũi thông thường trở lại với anh ta.…