Thai nhi đến tuần 34 thì nặng bao nhiêu kg?

Đến tuần này, bé sẽ nặng hơn 2kg và dài khoảng 45 kg, kích thước như quả dưa đỏ. Nó xuất hiện chỉ không quá 1 phút và nhanh chóng.Thai nhi tuần 34 có cân nặng bao nhiêu? Vì thế,…