Âm nhạc làm cho chúng ta cảm thấy phiền muộn của chúng tôi, yêu thương, vui thích tất cả mọi người đề cập một. Nó đặt tính phổ quát ở những cảm xúc. Với sự tiến bộ trong công nghệ,…