Chiếc phong bì mang sức nặng của một bản án tù chung thân bán máy phát điện

Tôi sò vào các phong bì: những tấm ảnh rơi xuống lã chả, từ mọi xó xỉnh, ngập đến mắt cá. Toàn những ảnh màu láng bóng. Đột nhiên tay tôi đụng vào một chiếc phong bì to dán kín. Tôi sò mó một cách khéo léo, không để cho Conchita chú ý đến cử chỉ của mình. – Đây có một phong bì không mở. Nào ta xem nó máy rửa xe giá rẻ là cái máy rửa xe giá rẻ gì.

Một dòng chữ đậm nét ghi trên chiếc phong bì:
Hồ sơ Eric Landler. Tôi quả quyết máy hút bụi giá rẻ cái băng vidéo được cất trong đó máy hút bụi giá rẻ . Chiếc phong bì mang sức nặng của một bản án tù chung thân. Tôi nói với Conchita:
– Đây là một vật của cá nhân tôi. Nếu chị thấy không có trách nhiệm bán máy phát điện và lương tri phải bảo vệ đồ đạc của ông ta thì bán máy phát điện .

– Cái gì trong đó? – Chị ta hỏi. Ông có biết cái gì trong đó không?
– Chắc chắn là những giấy tò liên quan đến người vợ tội nghiệp của tôi đây.

Chị biết rằng ông ta tôn thò Angie, cũng như tôi.

– Ồng muốh lấy cái đó à?
– Dĩ nhiên. ?S3H i^. ^isMMwB
rfjJWI
I Ông không muôn nhìn xem cho biêt là cái gì à?
– Không cẩn mố lại những vêt thương cũ. Đến lúc nào đó. khi tôi bát đau buồn thì tôi sẽ xem. Mất cả vợ lại mấtcả người ban thân yêu nhất của vợ là một điều đau xót lổn.

ông Sanders là ngưòí mà tôi đă giao trách nhiệm quần lý Công ty.

Share this post

Post Comment