Nay càng trở nên phức tạp thêm bản sắc văn hóa dân tộc

Nguyên nhân, từ khi Hà Tây cũ sáp nhập vào Hà Nội, các chính sách liên quan đến tiền đền bù hoàn toàn áp dụng theo. Cụ thể, trước kia UBND tỉnh Hà Tây quy định, giá đất đền bù cho lm2 là 50. 000 đồng, sau khi Hà Nội mở rộng, giá đất được áp dụng lên 135. 000 đồng/m2 (tức là giá cũ 25 triệu/sào, giá mới 60 triệu/sào). Cạnh đó, chính sách hỗ trợ đào tạo nghề cho nông dân mất đất là 30 triệu đồng/hộ, nay tính theo mức giá 35. 000 đồng/m2 (hạn chế đến mức bản sắc văn hóa dân tộc bản sắc văn hóa dân tộc 2ha). Với quy định mới này, những người dân được đền bù sau thời điểm 1-8-2008 được lợi, còn những người áp dụng. Bị thiệt ở chỗ, nếu trước thời điểm 54 dan toc viet nam 1 tháng 8 những hộ dân bị 54 dan toc viet nam thu hồi đất, tìm hoặc được tái định cư nơi. Nhưng vì, khi họ đã nhận được tiền đền bù, vẫn không có nơi ở mới, còn mảnh đất mà họ ở bao năm, giao cho nhà. Hệ quả, chỗ tái định cư không có, toàn đom vị hành chính dân tộc ê đê Hà Tây cũ sáp nhập với Thủ đổ đất đai cứ thế dân tộc ê đê tăng. Cầm số tiền đền bù trong tay vẫn không tài nào xoay xở mảnh đất mới làm nơi an cư.

Trong khi đó, theo luật pháp, các đối tượng
Wr
trên không có quyền hồi tố để được “áp clụng” theo giá mới.

Thậm chí, ngay trong phạm vi một hộ thuộc diện GPMB nhưng lại áp dụng vào 2 thời điểm, một số diên tích cũ Iheo giá.

Lý do, nếu muốn lấy đất của họ phải đền bù cả diện tích đất theo giá mới.

Công tác GPMB vốn phức tạp nay càng trở nên phức tạp thêm. Đã thế, do cơ chế liên quan đến GPMB thay đổi, dẫn đến hệ lụy nhiều ngưòi dân hiện đang sinh sống ở đây như.

Đi thì chưa biết đi đâu, ở thì luôn trong tâm trạng bất an vì phải bàn giao đất cho chủ đầu tư. Theo quy định mới, khu đất thuộc dự án công nghệ cao Láng – Hòa Lạc chủ đầu tư GPMB là UBND thành phố Hà Nội,, còn. Dù đã được chuyển sang cho Bộ Xây dựng song mới chỉ là trên giấy, còn việc bàn giao cụ thể thì chưa tiến hành!. Và rất có thể, những hộ thuộc diện giải tỏa ờ các địa phương khác cũng rơi vào tình cảnh tương tự!
Việc làm,. Đi kèm đó, công tác GPMB cũng được gấp rút hoàn thành.

Share this post

Post Comment