Ngành học mám non» Ríống với các bản sắc văn hóa dân tộc

Không chỉ đối mặt với tình trạng thiếu giáo viên, nhiều trường MN công lập còn lo ngại trước tình trạng không. Nhiều giáo viên “trụ” lại với nghề để chờ đến lượt thi công chức, nhiều giáo viên thì xác định là làm cầm. Bà Hà đặt vấn đề: GV làm việc quá tải mà được trả công không xứng đáng thì câu hỏi luôn được đặt ra là họ. Xin đừng kêu gọi các dân tộc ê đê GV thương yêu học sinh một cách chung chung mà hãy đặt mình vào vị thế của họ, dân tộc ê đê tìm cách nâng. Đã đến lúc phối có Hự Iiliin nhận líú VC lầm íỊUíin trọn y và sự đáu ur cho ngành học mám non» Ríống với các. IỈ6/I cạnh đó, Bộ GD- ĐT cần có những chế lài, hành lang pháp lý cíổ các trường mầm non tiếp nhận, tuyổn dụng.

Giáo dục mám non không đơn thuán lã Dơi trổng gíữtrẻ mà còn là môi trường để cho trỏ phát triổn toàn diện vé. Do đó, GDMN cán có sự đáu tư thỏa đáng, nhất là đội ngũ giáo viôn phải phát triển xứng tẩm, nhằm tạo bước.

Nhà nước còn khó khăn, song không thể vl thế mà bỏ qua những ĩĩnh vực cấp bách cẩn đầu tư. Đảng và Nhà nước đã xác định giáo dục là quốc sách hàng đáu thì không có lý gì để cho ngành GDMN vẫn còn những. Bài 3: GIẢM BỚT GÁNH NẶNG TRÊN VAI 54 dan toc viet nam GIÁO VIÊN MẨM NON
Mặc dù áp lực 54 dan toc viet nam công việc ngày càng nặng nề, thu nhập còn thấp,. Họ cần được sẻ chia và hưởng một cơ chế chính sách phù hợp, thỏa đáng với công sức mình bỏ ra. Khi gánh nặng trên vai họ được trút bỏ, bậc học giáo dục mầm non chắc chắn sẽ có những bước chuyển mình đáng. Bao giờ giấc mơ thành hiện thực?
Ông Nguyễn Huy Kiềm – Chủ bản sắc văn hóa dân tộc tịch công đoàn giáo dục (CĐGD) huyện Đông Anh bản sắc văn hóa dân tộc biết: toàn. 000 giáo viên, cô nuôi mầm non, GV ưong biên chế ở mỗi trường chỉ khoảng 3-4 người, số còn lại chỉ hưởng theo chế. Nhiều GV phải sống dựa vào gia đình, thu nhập thấp nên khó khăn cả về vấn đề nhà cửa. Nhiều cô giáo phải sống trong các căn nhà cấp 4 dột nát.

Để san sẻ bớt gánh nặng trên vai GVMN, CĐGD huyện Đông Anh đã liên kết với quỹ tín dụng nhân dân TW, quỹ hỗ trợ. Do hoàn cảnh gia đình nhiều GVMN quá khó khăn nên CĐGD huyện cũng đứng ra hỗ trợ cho 6 GVMN 120 triệu đồng để làm nhà.

Năm 2008, Hà Nội đã chuyển đổi 150 trường mầm non bán công ở các huyện ngoại thành thành trường công lập. Với các trường mầm non, điều này cũng đồng nghĩa với việc
được tự chú về tài chính, được sự đẩu tư quan.

Share this post

Post Comment