Hơn nữa, hôn nhân là việc hệ trọng của cả một đòi ngưòi phí bảo hiểm trách nhiệm dân sự xe ô tô

Tin này đã khiến cho bà Chi ân hận là mình dã ngò vưc thiếu căn cư.

Thực tình thì bà cũng đã biết gia đình Phong như thế nào đâu. Khi Lan vừa ngỏ lòi xin phép đi choi bà đồng ý ngay và chi dặn là dùng về khuya. Trên ghế đá bên bò hồ Thiên Quang, Phong ngồi quàng tay qua vai Lan thì thàm:Lan ơi, anh sắp phải xuống đon vị chiến. Đi mua bảo hiểm ô tô đâu? – Lan hốt oàng mua bảo hiểm ô tô .

Có iẽ lại vào một don vị ỏ trong Nam – Giọng Phong buồn buồn.

Hai phí bảo hiểm trách nhiệm dân sự xe ô tô tay bưng mặt Lan phí bảo hiểm trách nhiệm dân sự xe ô tô bật khóc nức nò. Phong lấy khăn lau nưóc mắt và cố an ủi cho ngưòi yêu. Phong thò dài lo đãng nhìn những bóng dèn dưòng lạc loài roi xuống mặt hồ, giọng rcn rỉ anh hỏi:Lan oi, việc của chúng. Có giá bảo hiểm ô tô giá bảo hiểm ô tô lẽ. phải chò anh ạ!Phong quay lại, nhìn thẳng vào mặt ngưòi yêu, anh nói:Hai ba năm nay rồi, chẳng lẽ chúng ta còn chưa hiểu. Lan cũng nhìn thẳng lại anh, khẽ lắc đàu:Nhưng trỏ ngại nhất là hai gia dinh anh ạ!Phong xác nhận:Dúng thế, nhưng hoàn. Đây là số phận của chúng ta em hiểu không?Lan ngạc nhiên hỏi lại:Anh định thế nào?Phong chém tay vào không khí, quà.

Nhưng khổng phải ỏ Hà Nội, dặt các vị trưóc việc dã rồi. Xét ve nhiều mặt, chúng ta không có lỗi gì cả.

Lan hoảng lỏn:Em chịu thối. Sống không có cha mẹ, gia dinh em không thc tuòng tượng nổi. Hơn nữa, hôn nhân là việc hệ trọng của cả một đòi ngưòi. Phong kiên trì giài thích:Em nghe anh đây. Chúng ta cần có cách nghĩ và hành dộng phù họp vói hoàn cảnh của mình, vấn đe cốt lõi là chúng ta ãn ỏ vói nhau như. Dấy mói là thức thòi em ạ!Lan ncp vào ngưòi anh run rầy:Em sọ lắm anh oi!Phong ôm chạt lấy ngưòi yêu thì thầm:Em có.

Share this post

Post Comment