Chiếc điện thoại di động ngày nay càng đảm nhận nhiều chức năng http://didongmango.com/collection/iphone-6-plus hơn so với trước kia chỉ có mỗi nhiệm vụ nghe, gọi điện và nhắn tin thôi thì giờ nó có thêm các chức năng khác…