Zalo ứng dụng công nghệ báo giá sơn nhà trọn gói chuẩn nhất hiện nay

Zalo ứng dụng công nghệ báo giá sơn nhà trọn gói chuẩn nhất hiện nay

ứng dụng công nghệ cao nhất hiện nay nó là một công nghệ mới được phát hành trong thời gian gần mà đã được nhiều người biết đến

chuối gặp tôi và Tiêu Lang, zalo ồng ta cao ỉón, bận quẩn cụt,  zalo áo bà ba đen cắt ngắn tay, có đôi ba chỗ vá trên lưng. Ổng nhìn xung quanh rồi ngồi sụp xuống, giọng thi thào:Đêm hôm qua Hoa Hảo và Tây đã đến phục kích đón mây ông b dây. Đêm nào cũng vậy, khi rút đi, chúng đều gài lựu dạn lại. Các ông vô xóm hãy coi chừng.Tiêu Lang hòi:Bọn. chúng phục kích có đông không?Dông lắm!Đêm nào cũng phục kích hay thỉnh thoảng mói đến.Đèm có đêm không, nhưng dạo này chúng phục kích nhặt kỳ lắm!Cám an ông nhé!Ngubi chủ nhà rứùn chung quanh rồi đứng vụt dậy đi vào nhà.Tròi sáng rô. Chúng tôi tiến vào xóm. Dấu vết phục kích cùa dịch còn mói nguyên. Quanh hầm trú ẩn ở ven kinh đầy dấu giầy, Trong các bụi cò cổ tàn thuốc lá và vò đổ hộp Tpu I Lang đặn chúng tôi.I báo giá sơn nhà trọn gói đảm bảo nhất thị trường

zalo

Các cậu xem coi địch có ghi ninja school lựu đạn không?Tôi và hai chiến sĩ ninja school trình sát đi chẩm chậm, quansát uIlưỡng tìmg bui cây, mô đất. Không thấy nơi nào cólựu(Ja1gài. Bỗng một chiến sĩ ỉa lên:Anh Tẩn, dưóì hầm trú ẩn có lựu đạn nề!Tôi lấy làm lạ tự hòi: “Địch gài lựu đạn dưói hầm để làm gì? Mà gài như thê nào kia chớ?”. Tôi đến bên đồng chí chiếo sĩ trinh sát nhìn xuống hầm. Hóa ra không phải lựu đạn mà đạn moọc-chi-ê tám mưoL Chúng chôn trái đạn dirói đất dị đầu nổ ỉbi lên và bên cạnh dựng đứng một cục gạch. Tôi nghĩ- 1 “Bọn này cũng khôn đó, không coi kỹ, nhảy xuống hầm, chết như choir.

zalo

Tôi báo cáo với Tiêu Lang việc uc browser địch gài đạn moọc-chi-ê duói hầm  uc browser trú ẩn. Tiêu Lang bảo chúng tôi xuống đào lấy đạn lên Anh nói:Cẩn thận các cậu nhé! Để mình trở ra đầu xóm đua trung đội và.Trung đội theo Tiêu Lang vào xóm. Các tiểu đội phân ra ờ nhà đồng bào hai bên bơ kinh Tân Hiệp. Chúng tôi phổ biến kinh nghiệm. Anh em đào lấy được hon một chục đạn moọc-chi-ê tám muoi. Nhưng tiếc quá, trung đội không có moọc-chi-ê tám mưoi nên phải gom đạn lại gởi lên cấp trên cho đon vị khác sử dụng.Chúng tôi đupc lịnh phải ăn ở bf mật. Tiểu đội một đổng đầu xóm ngoài, cách lộ Cái sắn chừng nửa cây số, có nhiệm Ị vụ cảnh giói, theo dõi hoạt động của địch và xe đi lại trên lộ.

Từ chỗ đóng quân, chúng tôi có thể nhìn thấy rõ những lô ị cốt của địch đóng cọc theo lô Cái sắn, nhũng chiếc lô côt nhò I vói lá cơ ba màu xanh trắng đỏ của Tây và lá cơ màu nâu cùa I Hòa hảo treo trên nóc.

ại đội chín mốt qua lộ Cái sắn di về phía kinh Tân Hợi. Anh Sửu, trung đội phó, dẫn tiểu đội bốn của trung đội mưòi một, có cây muòi hai ly bảy theo đại đội. Còn trung đội mười một bao gồm cả tôi, tiểu đội phó tiểu đội bốn nhưng hiện đang ở tổ trinh sát, phải trụ lại kinh Tân Hiệp một ngày nữa, để cảnh giói và ban đêm phục kích địch cho các đơn vị khác vượt qua lộ Cái sắn.

Share this post

Post Comment